Əlaqə

Bu sayt "Xeber Media QROUP" MMC-nin tərkibindədir.
MMC-nin rəhbəri Etibar Toğrul
Əlaqə nöm (050)261-27-00
Saytın redaktoru Emil Tağızadə
Əlaqə nöm, VATSAPP  (055) 296-91-62
Direktor Namiq Aslanov
Əlaqə nöm (050)261-27-04
E-mail: [email protected]