Müəllim sönməyən günəşdir.
21-07-2021, 10:49
45

Müəllim sönməyən günəşdir.

Müllimlik peşəsi ən şərəfli peşə olsa da, bir o qədər də çətindir. Bu peşəni seçən hər kəs onun məsuliyyətini, ağırlığını nəzərə alaraq bu sahəyə gəlir. Pedaqoji sahədə çalışan hər bir müəllim xüsusi peşə qabiliyyətinə və ünsiyyət, təşkilatçılıq, yaradıcılıq və s xüsusiyyətlərə malik olmalıdır. Müəllimlərin hərtərəfli və geniş biliyi, tətbiq olunan texnikalarla işləmək qabiliyyəti, kompüter bilikləri olmaqla yanaşı, bu bilikləri öyrətmək ustalıqı olmalıdır. Çünki, müəllimlər övlad, cəmiyyət üçün şəxsiyyət yetişdirirlər. Bu işin çətinliyi də ondadır ki, insan emosional, dəyişkən, dinamik varlıqdır. Hər bir müəllim çətin situasiya yarandığı halda çıxış yolu tapıb, təlim-tərbiyə prosesini düzgün məcraya yönəldə bilməlidir.
 
Müəllimlərin tədris etdiyi hər bir fənn özünə görə çətindir. Amma elə fənlər var ki, müxtəlif situasiyalara görə digərlərinə nisbətən daha çətin olur. TehsilXeber.com- olaraq sıralamanı bəzi müşahidələrimizi apararaq təyin etmişik. (Digərləri də asandır mənasına gəlməsin).
 
1. Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimliyi. Çox zaman məktəbdəki tədbirlər, çıxışların mətnləri onlara yazdırılır. Sanki, digər müəllimlər yazı yazmağı bilmirlər. Çoxu zaman yazı yazan onlar olurlar. 2.Məktəbəqədər müəllimlik. Tənəffüzləri  yox, müəllimlər otağına gedə bilmirlər. Azyaşlı uşaqlara dərs demək əyləncəli və maraqlı olsa da, bir o qədər riskli və çətindir. 3.İbtidai sinif müəllimliyi. Dərsin əvvəlində dərsə hakim olmaq bir az çətin olur. UşaqlarınHər şeydən öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, müəllimlik peşəsi çətindir. Nisbətən bəziləri var  ki, daha rahatdır, əyləncəlidir. Əslində bu  peşələr ən çox qısqanılan, kaş ki o sahədə işləyən müəllimlərdən biri olaydım düşüncəsi yaradır.
 
4.Texnologiya müəllimliyi. Ən sadə əmək hərəkətləri də uşağın qabiliyyətinə təsir göstərə bilər. Texnologiya müəllimi uşaqlarda gələcək uğurun əsasını qoyur və ixtiraçılıq fəaliyyətinə marağı artırır.
 
da dərsə hazırlaşması, adaptasiya olunması və s bir az gec baş verir. Birləşdirilmiş sinif olarsa o zaman dərs prosesi daha da çətin olur. 5. Riyaziyyat müəllimliyi. Şagirdlər dərsi çox da sevmirlər. Müəllimlər özlərini dağdan-daşa vursalar da bütün şagirdlər dərsi başa düşməyəcəklər.4. 6.Təsviri incəsənət müəllimliyi. Təsviri incəsənət metodiki tətbiqi elmdir. Burada müxtəlif elmlərin tədqiqatları istifadə olunur. 7. Muqisi müəllimliyi. Tələbə və şagirdlərdə musiqiyə sevgi yaradaraq, onlara not, səs, temp və ritm daxil olmaqla musiqinin bütün yönləri haqqında dərs tədris edirlər.8. Fiziki tərbiyə müəllimliyi. Tələbələrə insan bədəninin fiziki hazırlığını və aktivliyini öyrədib, araşdırmağa kömək edir. Bu da fəaliyyət sahəsində insan bədəninin ümumi rifahını yaxşılaşdırmağa təminat verir.nigar.(Əlimirzəyeva)MM.
0 0

Oxşar xəbərlər