İbtidai sinif müəllimləri üçün 20 suallıq ümumi sınaq
21-12-2020, 18:43
1 158

İbtidai sinif müəllimləri üçün 20 suallıq ümumi sınaq

                        İbtidai sinif müəllimləri üçün 20 suallıq ümumi sınaq

1.Ədədi 6ya böldükdə alına bilən qalıqların cəmini tapın

A)11    B)12      C)14     D)15

2. İki sadə ədədin hasilinin neçə natural böləni var

A) 2     B) 3      C)4     D)5

3. Düz bucaq 2:3 nisbətində bölünmüşdür. Böyük bucağı tapın

A) 54       B)36    C)40    D)72

4. hissəsi 30 olan ədədin 0,2 hissəsini tapın

  A)12       B)13    C)15   D)18

5. Satıcı 2-ni 3 manata aldığı limonun 3-nü 5 manata satır.Satıcı 20 manat qazanmaq üçün  nə qədər limon alıb satmalıdır

A)100  B)120    C)140    D)160

6.Birinci boru hovuzu 6 saata doldurur ikinci boru 8 saata boşaldır. Hər iki boru eyni zamanda qoşulsa hovuz neçə saata dolar

A)16    B)18     C)20   D)24

7.Birinci fəhlə işi təklikdə 8 günə, ikinci fəhlə həmin işi təklikdə12 günə yerinə yetirir.Onlar birlikdə 4 gün işlədikdən sonra birinci fəhlə dayandı. Qalan işi ikinci fəhlə təklikdə  neçə günə yerinə yetirər.

A) 2    B) 3     C) 4    D) 5

8.Qabın yarısı su ilə doludur. Qaba 6 litr su əlavə etsək qabın   hissəsi su ilə dolu olar.Qab neçə litr su tutur

A)20  B)24    C)28    D)32

9.Usta planın 120% yerinə yetirərək 600 detal hazırladı.Usta plan üzrə neçə detal hazırlamalı idi

A)400    B)500    C)450   D)480

10.  5 il əvvəl ananın yaşı qızın yaşından 5 dəfə çox idi. 5il sonra ana ilə qızın yaşları cəmi 56 olarsa, hal hazırda ananın neçə yaşı var

A)25    B)30    C)35    D)40

11.  72 m quyudan çıxmağa çalışan qarışqa hər gün 7m yuxarı qalxır və 3m aşağı enir. Qarışqa quyudan neçə günə çıxar

A)17   B)18    C)19   D)20

12.Ölçüləri 6sm, 8 sm və 9 sm olan düzbucaqlı paralelepipedin tam səthinin sahəsini tapın

A) 348   B)410     C)420    D)286

13.  -  =5 tənliyin kökünün 4 mislini tapın

A)205   B)210     C)215   D)220

14.  14 şagirdin yaşlarının ədədi ortası 15-ə bərabərdir. Müəllimin 45 yaşı var. Müəllimlə şagirdlərin yaşlarının ədədi ortası neçə olar

A)14   B)15    C)16   D)17

15.  180 km/saat sürətini m/san ilə ifadə edin

A) 50     B) 60     C) 70     D) 80

16.  3a+2=3b+5=3c+4 olarsa a,b və c ədədlərini azalan sıra ilə düzün 

A) a,c,b    B) c,a,b     C) b,a,c   D) b,c,a

17. 120m uzunluğunda düz yolun hər iki tərəfinə 5m aralıqla neçə ağac əkmək olar

A)45   B)50    C) 55   D) 60

18.  Bir sinifdəki şagirdlər sıralara 3-3 otursalar 3 sıra boş qalar, 2-2 otursalar 5 şagird ayaqüstə qalır. Sinifdə neçə şagird var

A)12    B)22     C)33   D)38

19.   5 gün işləyib 2 gün istirahət edən işçi 160 gündə neçə gün istirahət edər

A)45    B)60     C)75     D)90

20. 2005ci ildə yaçı 4x+3 , 2016 cı ildə 7x+5 olan Ramil neçənci ildə anadan olub

A) 1989     B)1990     C)1991    D)1992

 

Cavablar 1D, 2C, 3A, 4B, 5B, 6D, 7A, 8B, 9B, 10C, 11B, 12A, 13C, 14D, 15A, 16D, 17B, 18C, 19A, 20B


Hazırladı: Fuad Vəliyev
0 0

Oxşar xəbərlər